قیمت کاهش یافت ! 19V-4.7A شارژر لپ تاپ توشیبا مشاهده عکس بزرگتر

19V-4.7A شارژر لپ تاپ توشیبا

قیمت خرید اینترنتی فروش

جدید

570,000 ریال

650,000 ریال

-80,000 ریال

محصولات مرتبط

توضیحات

Input:AC 100-240V,50-60Hz

Output:DC toshiba 19V,4.74A

Power:90W

Connecter size:5.5*2.5mm


Compatible Part numbers:

325112-001, F 5104A , DC895B, F 4813A , 324816-001, 324816-002, 324816-003, 25112-001,324815-001, 324815-002, 308745-001, 308745-002, 310925-001, 309241-001, 324815-001, PA-1900 -05C 2

TOSHIBA :
PA3165E-1ACA PA3165U PA3165E PA3380E-1ACA PA3380U-1ACA
PA3468U-1ACA PA3468U PA3468E-1ACA PA3468E PA3432U-1ACA
PA3432U -1AC 3 PA3432E-1ACA PA3432E -1AC 3

Compatible with follow Series:

Toshiba Satellite A130-ST1312
Toshiba Portege M600
Toshiba Dynabook AW2 Series,
Toshiba Dynabook AX2 Series,
Toshiba Satellite 1600 Series,
Toshiba Satellite 1715XCDS Series,
Toshiba Satellite 3000 Series,
Toshiba Satellite A65 Series,
Toshiba Satellite A70 Seires,
Toshiba Satellite A75 Series,
Toshiba Satellite A80 Series,
Toshiba Satellite P30 Series,
Toshiba Satellite P35 Series,
Toshiba Satellite Pro L100 Series,
Toshiba Satellite Pro M50 Series,
Toshiba Satellite Pro M70 Series,
Toshiba Tecra A7 Series

Toshiba Equium A100 Series
Equium A100-549

Toshiba Equium L100 Series
Equium L100-186

Toshiba Equium M70 Series
Equium M70-173, Equium M70-337, Equium M70-339,
Equium M70-364

Toshiba Portege M600 Series
Portege M601, Portege M602, Portege M603

Toshiba Qosmio F45 Series
Qosmio F45-AV410, Qosmio F45-AV411, Qosmio F45-AV412,
Qosmio F45-AV413, Qosmio F45-AV423

Toshiba Satellite 1100 Series
Satellite 1100, Satellite 1100 Z4, Satellite 1100-A210,
Satellite 1135-S125, Satellite 1135-S1552

Toshiba Satellite 1700 Series
Satellite 1710CDS, Satellite 1735, Satellite 1750

Toshiba Satellite 1900 Series
Satellite 1900, Satellite 1900-SP303, Satellite 1905,
Satellite 1905-S301, Satellite 1955-S801

Toshiba Satellite 2400 Series
Satellite 2435

Toshiba Satellite A60 Series
Satellite A60-S156

Toshiba Satellite A85 Series
Satellite A85-S107

Toshiba Satellite A100 Series
Satellite A100-151, Satellite A100-163, Satellite A100-188,
Satellite A100-209, Satellite A100-259, Satellite A100-295,
Satellite A100-500, Satellite A100-507, Satellite A100-508,
Satellite A100-521, Satellite A100-522, Satellite A100-523,
Satellite A100-525, Satellite A100-533, Satellite A100-570,
Satellite A100-649, Satellite A100-S2211TD, Satellite A100-S3211TD,
Satellite A100-S8111TD, Satellite A100-ST3211

Toshiba Satellite A105 Series
Satellite A105-S101, Satellite A105-S101X, Satellite A105-S171,
Satellite A105-S171x, Satellite A105-S271, Satellite A105-S271X,
Satellite A105-S361, Satellite A105-S361X, Satellite A105-S2236,
Satellite A105-S2712, Satellite A105-S2713, Satellite A105-S2716,
Satellite A105-S2717, Satellite A105-S3611

Toshiba Satellite A110 Series
Satellite A110-101, Satellite A110-177, Satellite A110-178,
Satellite A110-203, Satellite A110-260, Satellite A110-289,
Satellite A110-339, Satellite A110-370

Toshiba Satellite A135 Series
Satellite A135-S2326, Satellite A135-S2336, Satellite A135-S2346,
Satellite A135-S2356, Satellite A135-S2376, Satellite A135-S2386,
Satellite A135-S2426, Satellite A135-S4499, Satellite A135-S4517,
Satellite A135-S4527, Satellite A135-S4656, Satellite A135-S4666,
Satellite A135-S4677, Satellite A135-S4727, Satellite A135-S4827

Toshiba Satellite A200 Series
Satellite A200-10W, Satellite A200-10X, Satellite A200-10Z,
Satellite A200 -11C , Satellite A200 -12F , Satellite A200 -13L ,
Satellite A200-13O, Satellite A200-13R, Satellite A200-13T,
Satellite A200-13U, Satellite A200-14D, Satellite A200-14E,
Satellite A200-180, Satellite A200-18T, Satellite A200-19I,
Satellite A200-19K, Satellite A200 -19M , Satellite A200 -1A 9,
Satellite A200-1AA, Satellite A200-1AB, Satellite A200-1AE,
Satellite A200-1Ai, Satellite A200-1BP, Satellite A200-1BW,
Satellite A200-1CC, Satellite A200-1CR, Satellite A200-1DA,
Satellite A200-1DN, Satellite A200-1DQ, Satellite A200-1FJ,
Satellite A200 -1G 6, Satellite A200-1GD, Satellite A200-1HU,
Satellite A200 -1M 7, Satellite A200-ST2041, Satellite A200-ST2043

Toshiba Satellite A205 Series
Satellite A205-S4537, Satellite A205-S4557, Satellite A205-S4567,
Satellite A205-S4577, Satellite A205-S4578, Satellite A205-S4587,
Satellite A205-S4597, Satellite A205-S4607, Satellite A205-S4617,
Satellite A205-S4618, Satellite A205-S4629, Satellite A205-S4638,
Satellite A205-S4639, Satellite A205-S4707, Satellite A205-S4777,
Satellite A205-S4787, Satellite A205-S4797

Toshiba Satellite A215 Series
Satellite A215-S4697, Satellite A215-S4717, Satellite A215-S4737,
Satellite A215-S4747, Satellite A215-S4757, Satellite A215-S4767,
Satellite A215-S4807, Satellite A215-S4817

Toshiba Satellite L10 Series
Satellite L10-100, Satellite L10-101, Satellite L10-104,
Satellite L10-105, Satellite L10-130, Satellite L10-154,
Satellite L10-190, Satellite L10-194, Satellite L10-226,
Satellite L10-272, Satellite L10-SP104

Toshiba Satellite L15 Series
Satellite L15-S104

Toshiba Satellite L20 Series
Satellite L20-101, Satellite L20-112, Satellite L20-118,
Satellite L20-120, Satellite L20-121, Satellite L20-135,
Satellite L20-155, Satellite L20-157, Satellite L20-159,
Satellite L20-173, Satellite L20-188, Satellite L20-205,
Satellite L20-256, Satellite L20-S310TD, Satellite P205-S6237,
Satellite L20-SP119, Satellite L20-SP131

Toshiba Satellite L25 Series
Satellite L25, Satellite L25-S1216

Toshiba Satellite L30 Series
Satellite L30, Satellite L30-10P, Satellite L30-114,
Satellite L30-115, Satellite L30-11E, Satellite L30-11H,
Satellite L30-134, Satellite L30-134, Satellite L30-140,
Satellite L30-142

Toshiba Satellite L35 Series
Satellite L35-S1054, Satellite L35-S2151, Satellite L35-S2161,
Satellite L35-S2171, Satellite L35-S2174, Satellite L35-S2316,
Satellite L35-S2366, Satellite L35-SP1011, Satellite L35-SP2011

Toshiba Satellite L40 Series
Satellite L40-10O, Satellite L40-12X, Satellite L40 -13G

Toshiba Satellite L45 Series
Satellite L45-S2416, Satellite L45-S4687

Toshiba Satellite L100 Series
Satellite L100-103, Satellite L100-104, Satellite L100-105,
Satellite L100-140, Satellite L100-141, Satellite L100-165,
Satellite L100-170, Satellite L100-171, Satellite L100-179

Toshiba Satellite L400 Series
Satellite L401, Satellite L402

Toshiba Satellite M30X Series
Satellite M30X-S114, Satellite M30X-S171ST, Satellite M30X-S214,
Satellite M30X-S234, Satellite M30X-SP111

Toshiba Satellite M35X Series
Satellite M35X-S149, Satellite M35X-S161, Satellite M35X-S171,
Satellite M35X-S309, Satellite M35X-S311, Satellite M35X-S329,
Satellite M35X-S349, Satellite M35X-S1491, Satellite M35X-S1611,
Satellite M35X-S3091, Satellite M35X-S3111, Satellite M35X-S3291,
Satellite M35X-S3491

Toshiba Satellite M40 Series
Satellite M40-S312TD

Toshiba Satellite M45 Series
Satellite M45-S165, Satellite M45-S1651, Satellite M45-S1691
Toshiba Satellite M50 Series
Satellite M50-130, Satellite M50-157, Satellite M50-159,
Satellite M50-161, Satellite M50-180, Satellite M50-215,
Satellite M50-227, Satellite M50-228

Toshiba Satellite M55 Series
Satellite M55-S1001, Satellite M55-S139, Satellite M55-S139X,
Satellite M55-S141

Toshiba Satellite M65 Series
Satellite M65-S821, Satellite M65-S8211

Toshiba Satellite M70 Series
Satellite M70-144, Satellite M70-151, Satellite M70-152,
Satellite M70-168, Satellite M70-169, Satellite M70-175,
Satellite M70-181, Satellite M70-186, Satellite M70-187,
Satellite M70-189, Satellite M70-194, Satellite M70-196,
Satellite M70-212, Satellite M70-217, Satellite M70-236,
Satellite M70-238, Satellite M70-239, Satellite M70-267,
Satellite M70-343, Satellite M70-348, Satellite M70-356,
Satellite M70-394, Satellite M70-395, Satellite M70-396

Toshiba Satellite M200 Series
Satellite M200-ST200, Satellite M200-ST2002

Toshiba Satellite M205 Series
Satellite M205-S3207, Satellite M205-S3217

Toshiba Satellite P200 Series
Satellite P200 -10C , Satellite P200-13Z, Satellite P200-140,
Satellite P200-143, Satellite P200-144, Satellite P200-14O,
Satellite P200-155, Satellite P200-156, Satellite P200-ST2061,
Satellite P200-ST2071

Toshiba Satellite P205 Series
Satellite P205-S6237, Satellite P205-S6247, Satellite P205-S6257,
Satellite P205-S6267, Satellite P205-S6277, Satellite P205-S6287,
Satellite P205-S6297, Satellite P205-S6298, Satellite P205-S6307,
Satellite P205-S6327, Satellite P205-S6337, Satellite P205-S6347

Toshiba Satellite U300 Series
Satellite U300, Satellite U300 -10M , Satellite U300-111,
Satellite U300-114, Satellite U300-115, Satellite U300-ST3091,
Satellite U300-ST3094, Satellite U300-ST5107, Satellite U300-ST5127

Toshiba Satellite U305 Series
Satellite U305-S5077, Satellite U305-S5087, Satellite U305-S5097,
Satellite U305-S57402, Satellite U305-S7448,Satellite U305-S7467,
Satellite U305-S7477, Satellite U305-S7449, Satellite U305-S7432,
Satellite U305-S7446

Toshiba Satellite Pro A100 Series
Satellite Pro A100-622, Satellite Pro A100-722, Satellite Pro A100-848,
Satellite Pro A100-908, Satellite Pro A100-00K, Satellite Pro A100-00Y,
Satellite Pro A100 -01A , Satellite Pro A100-03R

Toshiba Satellite Pro L10 Series
Satellite Pro L10-113, Satellite Pro L10-271

Toshiba Satellite Pro L20 Series
Satellite Pro L20-102, Satellite Pro L20-103, Satellite Pro L20-137,
Satellite Pro L20-211, Satellite Pro L20-258, Satellite Pro L20-259

Toshiba Satellite Pro L40 Series
Satellite Pro L40-135

Toshiba Tecra L2 Series
Tecra L2-S011, Tecra L2-S022

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

    نقد محصول و امتیاز شما به این محصول

    برای کمک به دیگران کاربران در انتخاب،لطفا قبل از نوشتن نقد و نظر خود ، به این محصول امتیاز نیز بدهید بدهید.

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید : 0 محصول   

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 ریالمجموع

ثبت نهایی سفارش

      شارژر لپ تاپ توشیبا