قیمت کاهش یافت ! 19V-3.95A شارژر لپ تاپ توشیبا مشاهده عکس بزرگتر

19V-3.95A شارژر لپ تاپ توشیبا

قیمت خرید اینترنتی فروش

جدید

570,000 ریال

650,000 ریال

-80,000 ریال

محصولات مرتبط

توضیحات

TOSHIBA part number :
 PA3165E-1ACA PA3165U PA3165E PA3380E-1ACA PA3380U-1ACA
 PA3468U-1ACA PA3468U PA3468E-1ACA PA3468E PA3432U-1ACA
 PA3432U-1AC3 PA3432E-1ACA PA3432E-1AC3
 

 
 Toshiba Satellite A130-ST1312
 Toshiba Portege M600
 Toshiba Dynabook AW2 Series,
 Toshiba Dynabook AX2 Series,
 Toshiba Satellite 1600 Series,
 Toshiba Satellite 1715XCDS Series,
 Toshiba Satellite 3000 Series,
 Toshiba Satellite A65 Series,
 Toshiba Satellite A70 Seires,
 Toshiba Satellite A75 Series,
 Toshiba Satellite A80 Series,
 Toshiba Satellite P30 Series,
 Toshiba Satellite P35 Series,?
 Toshiba Satellite Pro L100 Series,
 Toshiba Satellite Pro M50 Series,?
 Toshiba Satellite Pro M70 Series,
 Toshiba Tecra A7 Series
 Toshiba Equium A100 Series?
 Equium A100-549
 Toshiba Equium L100 Series?
 Equium L100-186
 Toshiba Equium M70 Series?
 Equium M70-173, Equium M70-337, Equium M70-339,
 Equium M70-364?
 Toshiba Portege M600 Series
 Portege M601, Portege M602, Portege M603
 Toshiba Qosmio F45 Series
 Qosmio F45-AV410, Qosmio F45-AV411, Qosmio F45-AV412,
 Qosmio F45-AV413, Qosmio F45-AV423
 Toshiba Satellite 1100 Series
 Satellite 1100, Satellite 1100 Z4, Satellite 1100-A210,
 Satellite 1135-S125, Satellite 1135-S1552
 Toshiba Satellite 1700 Series
 Satellite 1710CDS, Satellite 1735, Satellite 1750
 Toshiba Satellite 1900 Series
 Satellite 1900, Satellite 1900-SP303, Satellite 1905,
 Satellite 1905-S301, Satellite 1955-S801
 Toshiba Satellite 2400 Series
 Satellite 2435
 Toshiba Satellite A60 Series
 Satellite A60-S156
 Toshiba Satellite A85 Series
 Satellite A85-S107
 Toshiba Satellite A100 Series
 Satellite A100-151, Satellite A100-163, Satellite A100-188,
 Satellite A100-209, Satellite A100-259, Satellite A100-295,
 Satellite A100-500, Satellite A100-507, Satellite A100-508,
 Satellite A100-521, Satellite A100-522, Satellite A100-523,
 Satellite A100-525, Satellite A100-533, Satellite A100-570,
 Satellite A100-649, Satellite A100-S2211TD,?Satellite A100-S3211TD,
 Satellite A100-S8111TD,?Satellite A100-ST3211
 Toshiba Satellite A105 Series
 Satellite A105-S101, Satellite A105-S101X, Satellite A105-S171,
 Satellite A105-S171x, Satellite A105-S271, Satellite A105-S271X,
 Satellite A105-S361, Satellite A105-S361X, Satellite A105-S2236,
 Satellite A105-S2712,?Satellite A105-S2713, Satellite A105-S2716,
 Satellite A105-S2717,?Satellite A105-S3611
 Toshiba Satellite A110 Series
 Satellite A110-101, Satellite A110-177, Satellite A110-178,
 Satellite A110-203, Satellite A110-260, Satellite A110-289,
 Satellite A110-339, Satellite A110-370
 Toshiba Satellite A135 Series
 Satellite A135-S2326, Satellite A135-S2336, Satellite A135-S2346,
 Satellite A135-S2356, Satellite A135-S2376, Satellite A135-S2386,
 Satellite A135-S2426, Satellite A135-S4499, Satellite A135-S4517,
 Satellite A135-S4527, Satellite A135-S4656, Satellite A135-S4666,
 Satellite A135-S4677, Satellite A135-S4727, Satellite A135-S4827
 Toshiba Satellite A200 Series
 Satellite A200-10W, Satellite A200-10X, Satellite A200-10Z,
 Satellite A200-11C, Satellite A200-12F, Satellite A200-13L,
 Satellite A200-13O, Satellite A200-13R, Satellite A200-13T,
 Satellite A200-13U, Satellite A200-14D, Satellite A200-14E,
 Satellite A200-180, Satellite A200-18T, Satellite A200-19I,
 Satellite A200-19K, Satellite A200-19M, Satellite A200-1A9,
 Satellite A200-1AA, Satellite A200-1AB, Satellite A200-1AE,
 Satellite A200-1Ai, Satellite A200-1BP, Satellite A200-1BW,????????
 Satellite A200-1CC, Satellite A200-1CR, Satellite A200-1DA,
 Satellite A200-1DN, Satellite A200-1DQ, Satellite A200-1FJ,
 Satellite A200-1G6, Satellite A200-1GD, Satellite A200-1HU,
 Satellite A200-1M7, Satellite A200-ST2041, Satellite A200-ST2043
 Toshiba Satellite A205 Series
 Satellite A205-S4537, Satellite A205-S4557, Satellite A205-S4567,
 Satellite A205-S4577, Satellite A205-S4578, Satellite A205-S4587,
 Satellite A205-S4597, Satellite A205-S4607, Satellite A205-S4617,
 Satellite A205-S4618, Satellite A205-S4629, Satellite A205-S4638,
 Satellite A205-S4639, Satellite A205-S4707, Satellite A205-S4777,
 Satellite A205-S4787, Satellite A205-S4797
 Toshiba Satellite A215 Series
 Satellite A215-S4697, Satellite A215-S4717, Satellite A215-S4737,
 Satellite A215-S4747, Satellite A215-S4757, Satellite A215-S4767,
 Satellite A215-S4807, Satellite A215-S4817
 Toshiba Satellite L10 Series
 Satellite L10-100, Satellite L10-101, Satellite L10-104,
 Satellite L10-105, Satellite L10-130, Satellite L10-154,
 Satellite L10-190, Satellite L10-194, Satellite L10-226,
 Satellite L10-272, Satellite L10-SP104
 Toshiba Satellite L15 Series
 Satellite L15-S104
 
 Toshiba Satellite L20 Series
 Satellite L20-101, Satellite L20-112, Satellite L20-118,
 Satellite L20-120, Satellite L20-121, Satellite L20-135,
 Satellite L20-155, Satellite L20-157, Satellite L20-159,
 Satellite L20-173, Satellite L20-188, Satellite L20-205,
 Satellite L20-256, Satellite L20-S310TD, Satellite P205-S6237,??
 Satellite L20-SP119, Satellite L20-SP131
 
 Toshiba Satellite L25 Series
 Satellite L25, Satellite L25-S1216
 
 Toshiba Satellite L30 Series
 Satellite L30, Satellite L30-10P, Satellite L30-114,??
 Satellite L30-115, Satellite L30-11E, Satellite L30-11H,??
 Satellite L30-134, Satellite L30-134, Satellite L30-140,??
 Satellite L30-142
 
 Toshiba Satellite L35 Series?
 Satellite L35-S1054, Satellite L35-S2151, Satellite L35-S2161,
 Satellite L35-S2171, Satellite L35-S2174, Satellite L35-S2316,
 Satellite L35-S2366, Satellite L35-SP1011, Satellite L35-SP2011
 
 Toshiba Satellite L40 Series?
 Satellite L40-10O, Satellite L40-12X, Satellite L40-13G
 
 Toshiba Satellite L45 Series
 Satellite L45-S2416, Satellite L45-S4687
 
 Toshiba Satellite L100 Series
 Satellite L100-103, Satellite L100-104, Satellite L100-105,
 Satellite L100-140, Satellite L100-141, Satellite L100-165,
 Satellite L100-170, Satellite L100-171, Satellite L100-179
 
 Toshiba Satellite L400 Series?
 Satellite L401, Satellite L402
 
 Toshiba Satellite M30X Series
 Satellite M30X-S114, Satellite M30X-S171ST, Satellite M30X-S214,
 Satellite M30X-S234, Satellite M30X-SP111
 
 Toshiba Satellite M35X Series
 Satellite M35X-S149, Satellite M35X-S161,?Satellite M35X-S171,
 Satellite M35X-S309, Satellite M35X-S311,?Satellite M35X-S329,
 Satellite M35X-S349,?Satellite M35X-S1491, Satellite M35X-S1611,?
 Satellite M35X-S3091, Satellite M35X-S3111,?Satellite M35X-S3291,
 Satellite M35X-S3491
 
 Toshiba Satellite M40 Series
 Satellite M40-S312TD
 
 Toshiba Satellite M45 Series
 Satellite M45-S165, Satellite M45-S1651, Satellite M45-S1691
 
 Toshiba Satellite M50 Series?
 Satellite M50-130, Satellite M50-157, Satellite M50-159,?
 Satellite M50-161, Satellite M50-180, Satellite M50-215,
 Satellite M50-227, Satellite M50-228
 
 Toshiba Satellite M55 Series
 Satellite M55-S1001, Satellite M55-S139, Satellite M55-S139X,
 Satellite M55-S141
 
 Toshiba Satellite M65 Series
 Satellite M65-S821, Satellite M65-S8211
 Toshiba Satellite M70 Series?
 Satellite M70-144, Satellite M70-151, Satellite M70-152,
 Satellite M70-168, Satellite M70-169, Satellite M70-175,
 Satellite M70-181, Satellite M70-186, Satellite M70-187,
 Satellite M70-189, Satellite M70-194, Satellite M70-196,
 Satellite M70-212, Satellite M70-217, Satellite M70-236,
 Satellite M70-238, Satellite M70-239, Satellite M70-267,
 Satellite M70-343, Satellite M70-348, Satellite M70-356,
 Satellite M70-394, Satellite M70-395, Satellite M70-396
 
 Toshiba Satellite M200 Series
 Satellite M200-ST200, Satellite M200-ST2002
 
 Toshiba Satellite M205 Series
 Satellite M205-S3207, Satellite M205-S3217
 
 Toshiba Satellite P200 Series
 Satellite P200-10C, Satellite P200-13Z, Satellite P200-140,
 Satellite P200-143, Satellite P200-144, Satellite P200-14O,
 Satellite P200-155, Satellite P200-156, Satellite P200-ST2061,
 Satellite P200-ST2071
 
 Toshiba Satellite P205 Series
 Satellite P205-S6237, Satellite P205-S6247, Satellite P205-S6257,
 Satellite P205-S6267, Satellite P205-S6277, Satellite P205-S6287,
 Satellite P205-S6297, Satellite P205-S6298, Satellite P205-S6307,
 Satellite P205-S6327, Satellite P205-S6337, Satellite P205-S6347?
 
 Toshiba Satellite U300 Series?
 Satellite U300, Satellite U300-10M, Satellite U300-111,??
 Satellite U300-114, Satellite U300-115, Satellite U300-ST3091,?
 Satellite U300-ST3094, Satellite U300-ST5107, Satellite U300-ST5127
 
 Toshiba Satellite U305 Series
 Satellite U305-S5077, Satellite U305-S5087, Satellite U305-S5097,?
 Satellite U305-S57402, Satellite U305-S7448,Satellite U305-S7467,?
 Satellite U305-S7477, Satellite U305-S7449, Satellite U305-S7432,
 Satellite U305-S7446
 
 Toshiba Satellite Pro A100 Series
 Satellite Pro A100-622, Satellite Pro A100-722, Satellite Pro A100-848,??????
 Satellite Pro A100-908, Satellite Pro A100-00K, Satellite Pro A100-00Y,?
 Satellite Pro A100-01A, Satellite Pro A100-03R
 
 Toshiba Satellite Pro L10 Series
 Satellite Pro L10-113, Satellite Pro L10-271
 
 Toshiba Satellite Pro L20 Series?
 Satellite Pro L20-102, Satellite Pro L20-103, Satellite Pro L20-137,
 Satellite Pro L20-211, Satellite Pro L20-258, Satellite Pro L20-259
 
 Toshiba Satellite Pro L40 Series??
 Satellite Pro L40-135
 
 Toshiba Tecra L2?Series
 Tecra L2-S011, Tecra L2-S022
 
 All Satellite A100 Series:
 
 Satellite A100-S2211, Satellite A105, Satellite A105-S1012, Satellite A105-S1013, Satellite A105-S1014, Satellite A105-S171, Satellite A105-S1712, Satellite A105-S2712, Satellite A105-S2713, Satellite A105-S2716, Satellite A105-S2717, Satellite A105-S2719, Satellite A105-S361, Satellite A105-S3611, Satellite A100, Satellite A100-05R010, Satellite A100-016004, Satellite A100-03501N, Satellite A100-046004, Satellite A100-151, Satellite A100-153, Satellite A100-155, Satellite A100-158, Satellite A100-159, Satellite A100-161, Satellite A100-163, Satellite A100-165, Satellite A100-166, Satellite A100-168, Satellite A100-169, Satellite A100-170, Satellite A100-175, Satellite A100-181, Satellite A100-188, Satellite A100-192, Satellite A100-193, Satellite A100-209, Satellite A100-212, Satellite A100-218, Satellite A100-220, Satellite A100-232, Satellite A100-233, Satellite A100-234, Satellite A100-237, Satellite A100-250, Satellite A100-252, Satellite A100-253, Satellite A100-269, Satellite A100-270, Satellite A100-500, Satellite A100-507, Satellite A100-508, Satellite A100-510, Satellite A100-521, Satellite A100-522, Satellite A100-523, Satellite A100-525, Satellite A100-528, Satellite A100-529, Satellite A100-533, Satellite A100-534, Satellite A100-551, Satellite A100-JH2, Satellite A100-LE1, Satellite A100-LE4, Satellite A100-LE6, Satellite A100-S2211TD, Satellite A100-S2311TD, Satellite A100-S8111TD, Satellite A100-SP621, Satellite A100-ST2311, Satellite A100-ST3211, Satellite A100-ST8211
 
 All Satellite A105 Series:
 
 Satellite A105 , Satellite A105-S101, Satellite A105-S171, Satellite A105-S271, Satellite A105-S361, Satellite A105-S1013, Satellite A105-S1014, Satellite A105-S1712, Satellite A105-S2001, Satellite A105-S2011, Satellite A105-S2021, Satellite A105-S2031, Satellite A105-S2051, Satellite A105-S2061, Satellite A105-S2081, Satellite A105-S2091, Satellite A105-S2111, Satellite A105-S2711, Satellite A105-S2712, Satellite A105-S2713, Satellite A105-S2716, Satellite A105-S2717, Satellite A105-S2719, Satellite A105-S3611
 
 All Satellite M60 Series:
 
 Satellite M60 Series, Satellite M60-103, Satellite M60-104, Satellite M60-105, Satellite M60-112, Satellite M60-126, Satellite M60-128, Satellite M60-131, Satellite M60-132, Satellite M60-134, Satellite M60-135, Satellite M60-139, Satellite M60-144, Satellite M60-148, Satellite M60-149, Satellite M60-153, Satellite M60-154, Satellite M60-161, Satellite M60-163, Satellite M60-164, Satellite M60-167, Satellite M60-169, Satellite M60-170, Satellite M60-171, Satellite M60-175, Satellite M60-176, Satellite M60-BK3, Satellite M60-CD4, Satellite M60-CD6, Satellite M60-CD7, Satellite M60-S811ST, Satellite M60-S6111TD, Satellite M60-S8112ST, Satellite M60-S8112TD

 
 All Satellite M65 Series:
 
 Satellite M65-S809, Satellite M65-S909, Satellite M65-S8091, Satellite M65-S9062, Satellite M65-S9063, Satellite M65-S9064, Satellite M65-S9065, Satellite M65-S9091, Satellite M65-S9092, Satellite M65-S9093, Satellite M65-SP811, Satellite M65-SP959

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

    نقد محصول و امتیاز شما به این محصول

    برای کمک به دیگران کاربران در انتخاب،لطفا قبل از نوشتن نقد و نظر خود ، به این محصول امتیاز نیز بدهید بدهید.

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید : 0 محصول   

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 ریالمجموع

ثبت نهایی سفارش

      شارژر لپ تاپ توشیبا