VGP-BPS21 باطری لپتاپ سونی
0 رای   - 

battery laptop sony VGP-BPS21 باطری لپتاپ سونی

آکبند و پلمپ همراه با شش ماه گارانتی  
موجود
2,500,000 ریال

ارسال اکسپرس
ارسال اکسپرس
ارسال اکسپرس به سراسر ایـــــــران
پرداخت در محل
پرداخت در محل
ویژه شهر تهران
ضمانت اصل بودن
ضمانت اصل بودن
ضمانت اصل بودن تمامی محصولات
7 روز ضمانت تعویض
7 روز ضمانت تعویض
ضمانت تعویض در صورت معیوب بودن

تاریخ تولید باطری حداکثر یکماه گذشته / آکبند و پلمپ شرکت سازنده

 

 

 

Compatible Part Number

VGP-BPL21, VGP-BPS21, VGP-BPS21A, VGP-BPS21/S, VGP-BPS21A/B VGP-BP13

Compatible with Models

SONY Vaio VGN-AW Series
VAIO VGN-AW15G/H, VAIO VGN-AW17GU/Q, VAIO VGN-AW19/Q, VAIO VGN-AW25GJ/H, VAIO VGN-AW27GY/Q, VAIO VGN-AW35GJ/H, VAIO VGN-AW37GY/Q, VAIO VGN-AW47GH/Q, VAIO VGN-AW21M/H, VAIO VGN-AW21Z/B, VAIO VGN-AW21S/B, VAIO VGN-AW21XY/B, VAIO VGN-AW21Z/B, VAIO VGN-AW31M/H, VAIO VGN-AWS/B, VAIO VGN-AW31XY/Q, VAIO VGN-AW31ZJ/B, VAIO VGN-AW41MF, VAIO VGN-AW41MF/H, VAIO VGN-AW41XH, VAIO VGN-AW41XH/Q, VAIO VGN-AW120J/H, VAIO VGN-AW170Y/Q, Vaio VGN-AW230J/H, Vaio VGN-AW235J/B, Vaio VGN-AW290JFQ, Vaio VGN-AW310J/H, Vaio VGN-AW350J/B, VAIO VGN-AW41MF/H, VAIO VGN-AW41XH/Q, VAIO VGN-AW41ZF/B, Vaio VGN-AW420F/H, Vaio VGN-AW450F/H

SONY Vaio VGN-BZ Series
Vaio VGN-BZ12EN, Vaio VGN-BZ15GN, Vaio VGN-BZ21VN, Vaio VGN-BZ21XN, Vaio VGN-BZ31VT, Vaio VGN-BZ31XT, VAIO VGN-BZ562NAB, Vaio VGN-BZ570NAB

SONY Vaio VGN-CS Series
VAIO VGN-CS11S/P, VAIO VGN-CS11S/Q, VAIO VGN-CS11S/W, VAIO VGN-CS11Z/R, VAIO VGN-CS11Z/T, VAIO VGN-CS13H/P, VAIO VGN-CS13H/Q, VAIO VGN-CS13H/R, VAIO VGN-CS13H/W, VAIO VGN-CS13T/W, VAIO VGN-CS15GN/B, VAIO VGN-CS16G/Q, VAIO VGN-CS16T/P, VAIO VGN-CS16T/Q, VAIO VGN-CS16T/R, VAIO VGN-CS16T/T, VAIO VGN-CS16T/W, VAIO VGN-CS17H/Q, VAIO VGN-CS17H/W, VAIO VGN-CS19/P, VAIO VGN-CS19/Q, VAIO VGN-CS19/R, VAIO VGN-CS19/W, VAIO VGN-CS21S/P, VAIO VGN-CS21S/R, VAIO VGN-CS21S/T, VAIO VGN-CS21S/V, VAIO VGN-CS21S/W, VAIO VGN-CS21Z/Q, VAIO VGN-CS23G, VAIO VGN-CS23G/P, VAIO VGN-CS23G/Q, VAIO VGN-CS23G/W, VAIO VGN-CS23H, VAIO VGN-CS23H/B, VAIO VGN-CS23H/S, VAIO VGN-CS23T/Q, VAIO VGN-CS23T/W, VAIO VGN-CS25H, VAIO VGN-CS25H/C, VAIO VGN-CS25H/P, VAIO VGN-CS25H/Q, VAIO VGN-CS25H/R, VAIO VGN-CS25H/W, VAIO VGN-CS25GN/B, VAIO VGN-CS26G/P, VAIO VGN-CS35GN/B, VAIO VGN-CS36GJ/J, VAIO VGN-CS21S/P, VAIO VGN-CS21S/R, VAIO VGN-CS21S/T, VAIO VGN-CS21S/V, VAIO VGN-CS21S/W. VAIO VGN-CS21Z/Q, VAIO VGN-CS260DQ, VAIO VGN-CS260DW, VAIO VGN-CS26GW, VAIO VGN-CS26T/C, VAIO VGN-CS26T/P, VAIO VGN-CS26T/Q, VAIO VGN-CS26T/R, VAIO VGN-CS26T/T, VAIO VGN-CS26T/V, VAIO VGN-CS26T/W, VAIO VGN-CS27, VAIO VGN-CS27/C, VAIO VGN-CS27/P, VAIO VGN-CS27/R, VAIO VGN-CS27/W, VAIO VGN-CS28, VAIO VGN-CS28/Q, VAIO VGN-CS2CN1, VAIO VGN-CS31S/P, VAIO VGN-CS31S/Q, VAIO VGN-CS31S/R, VAIO VGN-CS31S/T, VAIO VGN-CS31S/V, VAIO VGN-CS31S/W, VAIO VGN-CS31Z/Q, VAIO VGN-CS110E/S, VAIO VGN-CS33H, VAIO VGN-CS33H/B, VAIO VGN-CS33H/Z, VAIO VGN-CS35GNB, VAIO VGN-CS36GJ/C, VAIO VGN-CS36GJ/I, VAIO VGN-CS36GJJ, VAIO VGN-CS36GJ/P, VAIO VGN-CS36GJ/Q, VAIO VGN-CS36GJ/R, VAIO VGN-CS36GJ/T, VAIO VGN-CS36GJ/U, VAIO VGN-CS36GJ/W, VAIO VGN-CS36H, VAIO VGN-CS36H/C, VAIO VGN-CS36H/P, VAIO VGN-CS36H/Q, VAIO VGN-CS36H/R, VAIO VGN-CS36H/W, VAIO VGN-CS36TJ/C, VAIO VGN-CS36TJ/J, VAIO VGN-CS36TJ/P, VAIO VGN-CS36TJ/Q, VAIO VGN-CS36TJ/R, VAIO VGN-CS36TJ/T, VAIO VGN-CS36TJ/U, VAIO VGN-CS36TJ/V, VAIO VGN-CS36TJ/W, VAIO VGN-CS39, VAIO VGN-CS39/J, VAIO VGN-CS39/U, VAIO VGN-CS50B/W, VAIO VGN-CS51B/W, VAIO VGN-CS52JB/W, VAIO VGN-CS60B/P, VAIO VGN-CS60B/Q, VAIO VGN-CS60B/R, VAIO VGN-CS61B/P, VAIO VGN-CS61B/Q, VAIO VGN-CS61B/R, VAIO VGN-CS62JB/P, VAIO VGN-CS62JB/Q, VAIO VGN-CS62JB/R, VAIO VGN-CS71B/W, VAIO VGN-CS72JB/W, VAIO VGN-CS90HS, VAIO VGN-CS90NS, VAIO VGN-CS90S, VAIO VGN-CS91HS, VAIO VGN-CS91NS, VAIO VGN-CS91S, VAIO VGN-CS92DS, VAIO VGN-CS92JS, VAIO VGN-CS92XS, VAIO VGN-CS190JTP, VAIO VGN-CS190JTQ, VAIO VGN-CS190JTT, VAIO VGN-CS190JTR, VAIO VGN-CS190JVQ/C, VAIO VGN-CS190JVW/C, VAIO VGN-CS190EUP, VAIO VGN-CS190EUQ, VAIO VGN-CS190EUR, VAIO VGN-CS190EUW, VAIO VGN-CS220DP, VAIO VGN-CS220DQ, VAIO VGN-CS220DR, VAIO VGN-CS220DT, VAIO VGN-CS220DW, VAIO VGN-CS260DQ, VAIO VGN-CS260DW, VAIO VGN-CS280J/R, VAIO VGN-CS290JDB, VAIO VGN-CS290JEC, VAIO VGN-CS290JEP, VAIO VGN-CS290JEQ, VAIO VGN-CS290JER, VAIO VGN-CS290JEW, VAIO VGN-CS290NCB, VAIO VGN-CS290NFB, , VAIO VGN-CS310J/P, VAIO VGN-CS310J/Q, VAIO VGN-CS310J/R, VAIO VGN-CS310J/W, VAIO VGN-CS320J/P, VAIO VGN-CS320J/Q, VAIO VGN-CS320J/R, VAIO VGN-CS320J/W, VAIO VGN-CS385J/Q, VAIO VGN-CS385J/R, VAIO VGN-CS390JCP, VAIO VGN-CS390JCQ, VAIO VGN-CS390JCR, VAIO VGN-CS390JCW, VAIO VGN-CS390JCV

SONY Vaio VGN-FW Series
Vaio VGN-FW11, Vaio VGN-FW11S, Vaio VGN-FW11M, Vaio VGN-FW15T, VAIO VGN-FW15G/B, VAIO VGN-FW16G/W, VAIO VGN-FW17GU/H, Vaio VGN-FW17W, Vaio VGN-FW17/B, Vaio VGN-FW17T/H, Vaio VGN-FW19, Vaio VGN-FW21, VAIO VGN-FW21E, VAIO VGN-FW21J, VAIO VGN-FW21L, VAIO VGN-FW21M, VAIO VGN-FW21Z, VAIO VGN-FW23G/W, VAIO VGN-FW25G/B, VAIO VGN-FW25T/B, VAIO VGN-FW26G/B, VAIO VGN-FW26T/B, VAIO VGN-FW27/B, VAIO VGN-FW27GU/H, VAIO VGN-FW27T/H, VAIO VGN-FW27/W, VAIO VGN-FW29/B, VAIO VGN-FW30B, VAIO VGN-FW31M, VAIO VGN-FW31ZJ, VAIO VGN-FW32J, VAIO VGN-FW33G/E1, VAIO VGN-FW33GW, VAIO VGN-FW33G/W, VAIO VGN-FW35F, VAIO VGN-FW35F/B, VAIO VGN-FW35F/W, VAIO VGN-FW35G/B, VAIO VGN-FW35TJ/B, VAIO VGN-FW36GJ/B, VAIO VGN-FW36TJ/B, VAIO VGN-FW37GY/H, VAIO VGN-FW37J, VAIO VAIO VGN-FW41E/H, VAIO VGN-FW41J/H, VGN-FW41ZJ/H, VAIO VGN-FW41M/H, VAIO VGN-FW41E/H, VAIO VGN-FW43G/W, VAIO VGN-FW45GJ/B, VAIO VGN-FW45TJ/B, VAIO VGN-FW465J/B, VAIO VGN-FW46GJ/B, VAIO VGN-FW46GJ/BE1, VAIO VGN-FW47GYH, VAIO VGN-FW47GY/H, VAIO VGN-FW48E/H, VAIO VGN-FW50B, VAIO VGN-FW51B/W, VAIO VGN-FW51JF/H, VAIO VGN-FW51ZF/H, VAIO VGN-FW51MF/H, VAIO VGN-FW52JB, Vaio VGN-FW53GF/W, Vaio VGN-FW55GF/B, Vaio VGN-FW56GF/B, Vaio VGN-FW57GH/H, VAIO VGN-FW70DB, VAIO VGN-FW71DB/W, VAIO VGN-FW72JGB, VAIO VGN-FW73JGB, VAIO VGN-FW81HS, VAIO VGN-FW81NS, VAIO VGN-FW81S, VAIO VGN-FW82DS, VAIO VGN-FW82JS, VAIO VGN-FW82XS, VAIO VGN-FW83DS, VAIO VGN-FW83JS, VAIO VGN-FW83XS, VAIO VGN-FW90HS, VAIO VGN-FW90NS, VAIO VGN-FW90S, VAIO VGN-FW91NS, VAIO VGN-FW91S, VAIO VGN-FW92DS, VAIO VGN-FW92JS, VAIO VGN-FW93DS, VAIO VGN-FW93JS, VAIO VGN-FW93XS, VAIO VPCCW1EFX/W, Vaio VGN-FW139E/H, VAIO VGN-FW145E/W, VAIO VGN-FW190EBH, VAIO VGN-FW190EDH, VAIO VGN-FW290JVH, VAIO VGN-FW290JTH, VAIO VGN-FW290JTB, VAIO VGN-FW290JRB, VAIO VGN-FW290JTW, VAIO VGN-FW340DW, VAIO VGN-FW350DH, VAIO VGN-FW355J/H, VAIO VGN-FW373DW, VAIO VGN-FW378DH, VAIO VGN-FW378J/B, Vaio VGN-FW455J/B, Vaio VGN-FW455J/H, Vaio VGN-FW465J/B, Vaio VGN-FW465J/T, Vaio VGN-FW465J/H, Vaio VGN-480J/T, Vaio VGN-FW480J/W, Vaio VGN-FW490JFT, Vaio VGN-520F/T, Vaio VGN-FW560F/T, Vaio VGN-FW590FFB, Vaio VGN-FW590FFD, Vaio VGN-FW590FFT

SONY Vaio VGN-NS Series
VAIO VGN-NS15H/S, Vaio VGN-NS190J/S, Vaio VGN-NS190J/W, Vaio VGN-NS235J/L, Vaio VGN-NS235J/P, Vaio VGN-NS235J/S, Vaio VGN-NS235J/W, Vaio VGN-NS290J/S, Vaio VGN-NS328J/S, Vaio VGN-NS330J/L, Vaio VGN-NS330J/P, Vaio VGN-NS330J/S

SONY Vaio VGN-NW Series
Vaio VGN-NW120J/S, Vaio VGN-NW120J/W, Vaio VGN-NW125J/T, Vaio VGN-NW130J/S, Vaio VGN-NW130J/T, Vaio VGN-NW130J/W, Vaio VGN-NW150J/S, Vaio VGN-NW150J/T, Vaio VGN-NW150J/W, Vaio VGN-NW160J/S, Vaio VGN-NW160J/W, Vaio VGN-NW180J/S, VAIO VGN-NW20EF/P, VAIO VGN-NW20EF/S, VAIO VGN-NW20EF/W, VAIO VGN-NW20SF/P, VAIO VGN-NW20SF/S, VAIO VGN-NW20ZF/S, VAIO VGN-NW21ZF/S, VAIO VGN-NW21ZF/T, Vaio VGN-NW225F/P, Vaio VGN-NW225F/S, Vaio VGN-NW225F/T, Vaio VGN-NW235F/B, Vaio VGN-NW240F/B, Vaio VGN-NW240F/P, Vaio VGN-NW240F/S, Vaio VGN-NW240F/T, Vaio VGN-NW240F/W, Vaio VGN-NW250F/T, Vaio VGN-NW250F/S, Vaio VGN-NW250F/W, VAIO VGN-NW26003B, Vaio VGN-NW265F/S, Vaio VGN-NW270F/W, Vaio VGN-NW280F/S, Vaio VGN-NW280F/T, Vaio VGN-NW320F/B, Vaio VGN-NW330F/B, Vaio VGN-NW320F/TC, Vaio VGN-NW380F/S, Vaio VGN-NW380F/T

SONY Vaio VGN-SR Series
Vaio VGN-SR165E/B, Vaio VGN-SR165E/P, Vaio VGN-SR165E/S, Vaio VGN-SR190EBJ, Vaio VGN-SR190EBQ, Vaio VGN-SR190NGB, VAIO VGN-SR1CW, Vaio VGN-SR220J/B, Vaio VGN-SR220J/H, VAIO VGN-SR23H/B, Vaio VGN-SR240J/B, VAIO VGN-SR26/P, VAIO VGN-SR26/S, VAIO VGN-SR28/B, VAIO VGN-SR28/J, VAIO VGN-SR28/Q, Vaio VGN-SR290JTH, Vaio VGN-SR290JTJ, Vaio VGN-SR290JTQ, Vaio VGN-SR290JVB/C, Vaio VGN-SR290JVH/C, Vaio VGN-SR290NTB, VAIO VGN-SR33/P, VAIO VGN-SR33H/B, VAIO VGN-SR33H/S, VAIO VGN-SR38/B, VAIO VGN-SR38/J, VAIO VGN-SR38/Q, Vaio VGN-SR390NAB, Vaio VGN-SR390NAH, VAIO VGN-SR39D/J, VAIO VGN-SR39D/Q, VAIO VGN-SR3CW/B, VAIO VGN-SR410J/B, Vaio VGN-SR420J/B, VAIO VGN-SR430J/B, VAIO VGN-SR430J/H, Vaio VGN-SR490JCN, Vaio VGN-SR490JCP,Vaio VGN-SR520G/H,VAIO VGN-SR51MF/P, VAIO VGN-SR51MF/S, VAIO VGN-SR51MF/W, VAIO VGN-SR59VG/H, VAIO VGN-SR59XG/H, Vaio VGN-SR590FAB, Vaio VGN-SR590FAN, Vaio VGN-SR590GXB

SONY Vaio VPCCW Series
VAIO VPCCW1EFX/W, VAIO VPCCW1FFX/L, VAIO VPCCW1S1E/B, VAIO VPCCW1S1E/L, VAIO VPCCW1S1E/P, VAIO VPCCW1S1E/R, VAIO VPCCW1S1E/W, VAIO VPCCW21FX/B, VAIO VPCCW21FX/L, VAIO VPCCW21FX/R, VAIO VPCCW21FX/W, VAIO VPCCW2MFX/PU, VAIO VPCCW2NFX/LU, VAIO VPCCW2S1E/L, VAIO VPCCW2S1E/P, VAIO VPCCW2S1E/R, VAIO VPCCW2S1E/W, VAIO VPCCW2Z1E/B, VAIO VPCCW23FX/B, VAIO VPCCW26FX/B, VAIO VPCCW27FX/B

SONY Vaio VPCF Series
VAIO VPCF11M1E/H, VAIO VPCF11MFX/B, VAIO VPCF11S1E/B, VAIO VPCF11Z1E/BI, VAIO VPCF112FX/B

SONY Vaio VPCS Series
VAIO VPCS117GGB, VAIO VPCS11V9E/B, VAIO VPCS11X9E/B, VAIO VPCS111FM/S

SONY Vaio VPCY Series
VAIO VPCY115FX/B, VAIO VPCY115FX/BI, VAIO VPCY118GX/BI, VAIO VPCY11M1E/S

سایر مشخصات محصول

کیفیت محصول :: : آکبند و درجه یک
گارانتی :: : شش ماه گارانتی تعویض
هیچ نظری ارسال نشده