Samsung RV509 باتری لپ تاپ سامسونگ

آکبند همراه با شش ماه گارانتی و مهلت تست کالا
4737
موجود
6,600,000 Rial

حمل و ارسال
حمل و ارسال
تمام استان های کشور
ضمانت اصل بودن
ضمانت اصل بودن
ضمانت اصل بودن تمامی محصولات
7 روزضمانت تعویض
7 روزضمانت تعویض
ضمانت تعویض در صورت معیوب بودن

آکبند همراه با شش ماه گارانتی و مهلت تست کالا

 مدل لپ تاپ های سزگار با این مدل باطری لپ تاپ سامسونگRV509

:

Samsung RV511-S04 rv515-a02 RV518 NP-Q310 NP-Q320 rv520-s01 rv520-s02 rv520-s04 rv520-a01 rv520-a02 portátil AA-PB9NC6B AA-PB9NC6 W

aa-pb9nc5b aa-pb9nc6b aa-pb9nc6 W/E, aa-pb9ns6b, aa-pb9ns6 W, aa-pl9nc2b, aa-pl9nc6b aa-pl9nc6 W

Samsung NP300E5 A E252 E372 np300 V4ah np550p4 C NP550P5 C np550p7 C np350 V np350 V4 C np300 V3z np300 V3zh np300 V3z NP300 V5A NP300E5 A np300 V4ah np300 V3zi np-305 V5 a NP350 V5 C np355 V4 C np305 V4z np365e- 

NP350V5x باطری لپ تاپ سامسونگ / SAMSUNG NP300E5X Series باتری لپ تاپ سامسونگ  / Samsung RV509 باتری لپ تاپ سامسونگ

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R590

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R530

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R717

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R470

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R507

باطری لپ تاپ سامسونگSamsung R517

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R478

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R469

باطری لپ تاپ سامسونگSamsung R480

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R464

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R465

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R466

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung R425

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung R439

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R462

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung Q428

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung Q520

باطری لپ تاپ سامسونگSamsung R408

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R480L

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R580H

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung Q430

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP-R528

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NT300E

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R465H

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-E272

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP-M730

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-E257

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung P580 Pro

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung R522-52S

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-E250

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NT305V4Z

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NT300V5Z

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NT305V4A

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NT300E7A

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NT300V4A

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NT305E5Z

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-Q318E

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NT300E4A

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NT300E7Z

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP305V4Z

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP305E5Z

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-E3415

باطری لپ تاپ سامسونگSamsung NP305V4A

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP305E4Z

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP305E7A

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP300V4A

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP300V3A

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP305E7Z

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R470-XS01

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung R505-FS02

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP300E7Z

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R428-DS0E

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung R470-XS02

باطری لپ تاپ سامسونگSamsung R468-DS03

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung R429-DS06

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R428-DS0A

باطری لپ تاپ سامسونگSamsung R429-DS0B

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung R428-DS08

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung R428-DS0M

باطری لپ تاپ سامسونگSamsung R428-DS09

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung Q460-JS09

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung Q460-JS0K

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung Q470-JT01

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung Q460-JS05

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung Q460-JS0H

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung Q460-JS03

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung P500-RA02

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung P500-RA03

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung Q318-DS0H

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP305V4ZD

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung P500-FA05

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung P500-FA06

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP300E7AI

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP300E7ZI

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP305E4AI

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP300E4ZI

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP300E5ZI

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP300E7AH

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung R420 Series

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung R505 Series

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP300E4ZH

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung Q210-FA03DE

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung Q210-FA04DE

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung Q470 Series

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsug NP-Q310-34P

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsug P500-FA07UK

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung P500-RA02UK

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP300V4A-A01

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP305V5A-A01

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-Q320-AS04

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP-R480 Series

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-R522 Series

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP300V4A-A02

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP-R470 Series

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-R430 Series

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-R466 Series

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP-R469 Series

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-R428 Series

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-R429 Series

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP550P7C-T04CA

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-Q320-FS01US

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP-R420 Series

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP365E5C-S02US

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP550P5C-A01US

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP550P5C-S03CA

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP355V4C-S01CA

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP550P5C-A01UB

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP550P5C-S02US

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP350V5C-A01CA

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP365E5C-S03US

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP550P5C-A02UB

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP305E7A-A03US

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP350E5C-A02US

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP305V5A-A01US

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP300V5A-S07CA

باطری لپ تاپ سامسونگSamsung NP300V5A-S0ACA

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP300V5A-S08CA

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsung NP300V4A-A02US

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP300E5C-A09US

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP300E5C-A06US

باطری لپ تاپ سامسونگ  Samsug NP300E5C-A0BCA

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP300E5C-A03US

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung NP300E4C-A03US

 

با طری لپ تاپ سامسونگ battery laptop Samsung RC410

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung Q320 Aura P7450 Darjo

باطری لپ تاپ سامسونگ Samsung Q320 Aura P8700 Balin

 

 

پارت نامبر های مرتبطو سازگار با این مدل باطری لپ ناپ سامسونگ RV509

 

AA-PL9NC6WAA-PL9NC6BSSR428-6
AA-PB9NL6BAA-PB9NL6WAA-PL9NC2B
AA-PB9NS6BAA-PB9NC6WAA-PB9NS6W
AA-PB9MC6BAA-PB9NC6BAA-PB9NC5B
AA-PB9NC6W/EAA-PB9MC6WAA-PB9MC6S

این باتری قابل شارژ سامسونگ Samsung RV509 با کیفیت بالا با بالاترین استانداردهای کنترل طراحی شده است. بردهای مدار داخلی با تراشه های هوشمند (محافظت از عدم تعادل سلولی، حفاظت حرارتی، حفاظت از شارژ بیش از حد، حفاظت در برابر تخلیه بیش از حد، حفاظت از خاموش شدن دمای بالا/پایین)، و مواد سازگار با محیط زیست بدون سرب یا جیوه ساخته شده اند. . هر باتری لپ‌تاپ سامسونگ دارای گواهینامه CE، UL، ROHS، ISO9001/9002 است و تست‌های ایمنی سختی را پشت سر گذاشته است. این باتری 6 سلولی سامسونگ Samsung RV509 با ماندگاری طولانی را می توان برای بیش از 600-800 چرخه شارژ/دشارژ کرد.

در اینجا چند نکته مهم برای استفاده از باتری لپ تاپ سامسونگ Samsung RV509 آورده شده است:

این باتری جدید لپ تاپ سامسونگ Samsung RV509 در حالت دشارژ/نیمه شارژ عرضه می شود و برای دستیابی به عملکرد بهینه باید حداقل برای 2-3 چرخه شارژ/دشارژ شارژ شود.

هنگامی که باتری جدیدی را شارژ می کنید، ممکن است برق سنج لپ تاپ شما نشان دهد که شارژ پس از چند دقیقه کامل شده است، نگران نباشید، فقط باتری را خارج کرده و دوباره نصب کنید و دوباره فرآیند شارژ را تکرار کنید.

مهم است که باتری های قابل شارژ لپ تاپ را پس از هر 2 هفته به طور کامل شارژ و تخلیه کنید، عدم انجام این کار ممکن است عمر باتری را کاهش دهد.

پشتیبان‌گیری باتری سامسونگ Samsung RV509 حداقل 2 تا 3 ساعت طول می‌کشد و حداکثر به استفاده/شرایط لپ‌تاپ شما بستگی دارد.

اگر باتری سامسونگ شما شارژ نمی‌شود، لطفاً شارژر دیگری را امتحان کنید تا تأیید کنید، زیرا ممکن است این مشکل به دلیل شارژر معیوب باشد.

اگر باتری برای مدت طولانی استفاده نمی شود، توصیه می شود آن را از دستگاه خارج کرده و در مکانی خنک، خشک و تمیز نگهداری کنید.